Models of the Atom


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Models of the Atom
Popis A work sheet task that uses the PhET simulation to investigate and compare the Plum Pudding and Rutherford model of the atom.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Alpha, Rutherford, nucleus, quantum
Simulácia Rutherfordov pokus (HTML5), Rutherfordov pokus


Autor(i) Chris Straughan
Škola / Organizácia Sunshine Coast Grammar School
Dátum odoslania 15.6.2020
Dátum aktualizácie 15.6.2020