Electric Field Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Electric Field Lab
Popis This lab will find the students developing a better understanding of electric fields. Students will find and compare the electric field around a charge. They will then use proportional reasoning to develop a deeper understanding of the inverse square law. Lasty they will gain additional practice on how to add electric field vectors.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Coulomb's Law, Electric Field, Electric Forces, Vectors
Simulácia Elektrické pole nábojov (HTML5)


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 10.6.2020
Dátum aktualizácie 10.6.2020