Projectile Motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Projectile Motion
Popis In this lab, students will investigate how the range of the projectile is affected by its initial launching angle. Given the initial speed, students will determine the angle at which the range of the projectile is maximum. The students will also measure the maximum height of the projectile and compare it and to the theoretical value.
Predmet Fyzika, Matematika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová mecahnics lab, physics virtual lab, projectile motion lab
Simulácia Let strely (HTML5)


Autor(i) Nadia Lvov
Škola / Organizácia Essex County College
Dátum odoslania 8.6.2020
Dátum aktualizácie 8.6.2020