motion along straight line with constant speed


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov motion along straight line with constant speed
Popis this activity aims to study the one dimensional motion with constant speed and determine the speed using the average and the slope from the velocity time graph.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová constant speed, one dimensional motion
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Tahani Sarayreh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 4.6.2020
Dátum aktualizácie 4.6.2020