Forces at equilibrium


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Forces at equilibrium
Popis The student will act on an object by two forces and then find their resultant using trial and error method, then the student will act by three forces and then find their resultant. the student will use analytical and graphical methods and then do comparison.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equilibriant force, equilibrium. resultant force, forces
Simulácia Skladanie vektorov (HTML5), Skladanie vektorov


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 4.6.2020
Dátum aktualizácie 4.6.2020