Circuits basics - Power


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Circuits basics - Power
Popis Calculate power dissipated in a resistor in a simple, series and a parallel circuit. Compare brightness of bulbs in a circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Power, bulb brightness, series and parallel circuits
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov, Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) , Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Suchitra CHEPIN
Škola / Organizácia CSUSM
Dátum odoslania 2.6.2020
Dátum aktualizácie 30.6.2020