collision in one and two dimensions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov collision in one and two dimensions
Popis The student will do the collision experiment, elastic and inelastic and then verify the law of conservation of momentum and the conservation of kinetic energy,for both collision in one dimension and collision in two dimensions.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová collision, conservation of momentum, elastic, inelastic, kinetic energy
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 20.5.2020
Dátum aktualizácie 20.5.2020