https://youtu.be/B4_UEJzch3o


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov https://youtu.be/B4_UEJzch3o
Popis Simulation of Boyle, Charles and Gay-Lussac experiments to deduce the ideal gas laws. Experiment in 9 video lessons with spreadsheet for training.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Portugalčina
Kľúčové slová ideal gas. gas law. clapeyron equation. state functions
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu, Ideálny plyn (HTML5)


Autor(i) Marcos aurélio Silva
Škola / Organizácia IF BAIANO
Dátum odoslania 15.5.2020
Dátum aktualizácie 18.5.2020