coulomb's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov coulomb's Law
Popis The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) Nawal Nayfeh
Kontaktný email nawalnayfeh@sharjah.ac.ae
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 15.5.2020
Dátum aktualizácie 19.5.2020