coulomb's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov coulomb's Law
Popis The student will study coulomb's law and study the parameters that affect the electrostatic force and then find k (electric constant)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - pokročili
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Charge, coulomb's Law, distance electric constant
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 15.5.2020
Dátum aktualizácie 19.5.2020