Capacitor and Dielectric 2


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Capacitor and Dielectric 2
Popis This activity includes the effect of inserting dielectric into parallel plate capacitor. How the other parameters change with each others like the capacitance, charge, potential difference, electric field. The capacitors connection ( series and parallel).
Predmet Fyzika
Úroveň Iné, Stredná škola, Vysoká škola - pokročili, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Capacitance, Capacitor, Dielectric, electric field, energy, farad, permitivity
Simulácia Kondenzátor, Kondenzátor: základy (HTML5), Elektrické pole nábojov (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Aproximácia krivky (HTML5)


Autor(i) Bassam Rashed
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 10.5.2020
Dátum aktualizácie 10.5.2020