Visible Spectrophotometry of Nickel (II) Chloride


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Visible Spectrophotometry of Nickel (II) Chloride
Popis Learning goals: Become familiar with a visible spectrophotometer; Use a simulated spectrophotometer to find λ_max; Use a simulated spectrophotometer to generate concentration-absorbance data; Plot concentration-absorbance data to create a standard curve; Use the standard curve to solve unknowns. A report is included; students are expected to record results in a lab notebook which is also graded.
Predmet Chémia
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Beer's Law, Standard Curve, UV-vis, graphing, spectroscopy
Simulácia Lambertov-Beerov zákon (HTML5)


Autor(i) Kim Kostka
Škola / Organizácia UW-Whitewater at Rock County
Dátum odoslania 17.4.2020
Dátum aktualizácie 17.4.2020