Investigating time period of a simple pendulum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigating time period of a simple pendulum
Popis Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simulácia Kyvadlo (HTML5)


Autor(i) Arooj Mukarram
Kontaktný email amukarram@prairieschool.com
Škola / Organizácia The Prairie School
Dátum odoslania 14.4.2020
Dátum aktualizácie 14.4.2020