Investigating time period of a simple pendulum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigating time period of a simple pendulum
Popis Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Simulácia Kyvadlo (HTML5)


Autor(i) Arooj Mukarram
Škola / Organizácia The Prairie School
Dátum odoslania 14.4.2020
Dátum aktualizácie 14.4.2020