pH Scale Basics Remote Lab1 A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov pH Scale Basics Remote Lab1
Popis This lab provides guided inquiry for a student working independently at home. Learning Goals: Students will be able to: Determine if a solution is acidic or basic using pH. Relate liquid color to pH. Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence.
Predmet Biológia, Chémia, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Remote Learning, Výber z možností, otázky
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, base, ph, remote
Simulácia pH škála: základy (HTML5)


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 11.4.2020
Dátum aktualizácie 11.4.2020