Gravity Force Lab Guided Inquiry


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gravity Force Lab Guided Inquiry
Popis Students complete a guided inquiry worksheet that explores conservation of momentum before and after elastic and inelastic collisions of objects with variable masses.
Predmet Astronómia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová guided, inquiry, physics, problem-solving, teacher, worksheet
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5)


Autor(i) Eric Underwood
Škola / Organizácia Seattle Public Schools
Dátum odoslania 31.3.2020
Dátum aktualizácie 31.3.2020