Virtual Lab - Investigating Refraction of Light


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Virtual Lab - Investigating Refraction of Light
Popis Three short virtual lab investigations. 1) Validating Snell's Law, 2) Describing the intensity of the reflected and refracted rays and 3) determining the refractive index of a mystery metal.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Refraction, Snell's Law, Virtual Lab
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) Tristan O'Hanlon
Škola / Organizácia University of Auckland
Dátum odoslania 25.3.2020
Dátum aktualizácie 25.3.2020