Writing an Equation for the Wave


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Writing an Equation for the Wave
Popis This work sheets uses the "water waves" mode and takes students through a series of activities that will enable them to write an equation that models the water wave. Students make measurements to get period, wavelength and amplitude, then compute wave number, etc. (Includes some practice problems.) Also allows students to compare phase differences at different positions within the wave.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová frequency, wave equation, wave number
Simulácia Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Sean Cordry
Škola / Organizácia Walters State Community College
Dátum odoslania 30.1.2020
Dátum aktualizácie 30.1.2020