Gas Properties Simulation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Gas Properties Simulation
Popis This is a guided inquiry lab in which students explore the relationships between pressure, temperature, volume, and rates of diffusion. Students explore the relationships between volume and pressure, temperature and kinetic energy, amount of matter and pressure, and temperature and pressure.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Diffusion, Pressure, Temperature, Volume
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5), Vlastnosti plynu


Autor(i) Joel Meservy
Škola / Organizácia Fulton High School
Dátum odoslania 3.12.2019
Dátum aktualizácie 3.12.2019