Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Chemical Reactions and the Law of Conservation of Mass
Popis This is an NGSS aligned middle school activity designed to reinforce the concept of the atom, molecule, chemical reaction, and the Law of Conservation of Mass. Students should have an idea of what an atom and molecule represent as well as have some exposure to the Law of Conservation of Mass, prior to using this phet activity. I designed this activity as an assessment to see if students could apply their knowledge of an atom and molecule in a chemical reaction and observe and identify the Law of Conservation of Mass represented in this phet simulation. NGSS: Matter and Its Interactions: MS PS1-1, MS PS1-2, MS PS1-5; DCI: PS1.A Structure and Properties of Matter and PS1.B Chemical Reactions
Predmet Chémia
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atom, chemical reaction, law of conservation of mass, molecule, produces, reactants
Simulácia Reaktant, Produkty a Zostatky (HTML5)


Autor(i) Lonny Villalobos, M.Ed.
Škola / Organizácia Edward Harris Jr. Middle School, Elk Grove CA
Dátum odoslania 4.10.2019
Dátum aktualizácie 4.10.2019