Middle School Math Sim Alignment


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Middle School Math Sim Alignment
Popis Alignment document for grades 6-8 using CCSS-M.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Alignment
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová algebra, math, middle school, pre-algebra
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5), Model plochy: Algebra (HTML5), Model plochy: Desatinné čísla (HTML5), Model plochy: Úvod (HTML5), Model plochy: Násobenie (HTML5), Skúmanie rovnosti (HTML5), Skúmanie rovnosti: Základy (HTML5), Skúmanie rovnosti: Dve premenné (HTML5), Výrazy s premennou (HTML5), Tvorba funkcií (HTML5), Tvorba funkcií: základy (HTML5), Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Smernica-Priesečník grafu (HTML5), Least-Squares Regression (HTML5), Pravdepodobnosť (HTML5), Ihrisko proporcií (HTML5), Jednotky (HTML5)


Autor(i) Amanda McGarry
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 19.9.2019
Dátum aktualizácie 15.9.2021