Energy Skate Park Student Simulation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Skate Park Student Simulation
Popis This guided activity allows students to see how position effects the potential and kinetic energy in an object. Students answer questions and graph the energy in a system. This can be done in class or sent home.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, motion, skate
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5), Energia v skejt parku: základy


Autor(i) Fred Salamone
Škola / Organizácia Hunter College
Dátum odoslania 3.4.2019
Dátum aktualizácie 3.4.2019