Equivalent Fractions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Equivalent Fractions
Popis This lesson is intended for grades 4 and 5. As students in grade 4 are just beginning to create equivalent fractions they can use it as extra practice or an extension activity for early finishers. Students in 5th grade can use it as an in class activity to strengthen their skills as well as practice creating models and viewing fractions in different models. Students can also practice with this sim more than once, trying to become better every time.
Predmet Matematika
Úroveň K-5
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Fraction, equal, equivalent, fraction models, math
Simulácia Zlomky: Rovnosť (HTML5)


Autor(i) Sherene Irvine
Škola / Organizácia PS 133 Brooklyn
Dátum odoslania 31.3.2019
Dátum aktualizácie 31.3.2019