Activity: Wave on a String


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Activity: Wave on a String
Popis This activity guides students through observations which will teach them what the terms wavelength, frequency, amplitude, and the speed of a wave mean. Students will explore the proportion between wavelength and frequency and will end the activity by writing an equation relating those quantities to the speed of a wave. Suitable for basic physics or anywhere an introduction to the basics of describing waves would be helpful, such as in astronomy or chemistry when studying the electromagnetic spectrum.
Predmet Astronómia, Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, frequency, inverse, proportion, speed, wave characteristics, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Aaron Keller
Škola / Organizácia Scarborough High School
Dátum odoslania 5.3.2019
Dátum aktualizácie 5.3.2019