Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity
Popis This handout walks AP Biology students through the process of discovering how action potentials work in neuronal axons. Students will evaluate the relationship between membrane permeability, membrane potential, and equilibrium potential for sodium and potassium ions.
Predmet Biológia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová AP Biology, action potential, axon, biology, inquiry, nerve, nervous system, neuron
Simulácia Neurón (HTML5), Neurón


Autor(i) Kara Reichert
Škola / Organizácia Jones College Prep
Dátum odoslania 8.1.2019
Dátum aktualizácie 13.1.2020