Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy
Popis Learners investigate Hooke's law to arrive at the relationship between Force and Extension. Learning then builds by collecting data and explaining spring systems in parallel. Finally the relationship between extension and elastic PE is investigated.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Hooke, elastic, energy, extension, parallel, potential, relationship
Simulácia Hookov zákon (HTML5)


Autor(i) Andrew Ford
Škola / Organizácia Howell's school
Dátum odoslania 14.12.2018
Dátum aktualizácie 14.12.2018