Density_SimActivity_español A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Density_SimActivity_español
Popis This activity is a translation of https://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3314
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová densidad, density
Simulácia Hustota


Autor(i) Katherine Perkins, Christine Denison (Marta Espina traslation)
Kontaktný email marta.espina.fernandez@gmail.com
Škola / Organizácia Uplift Education in Dallas
Dátum odoslania 3.12.2018
Dátum aktualizácie 3.12.2018