Hooke's Law Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law Lab
Popis Using Hooke's Law and W=mg to find the unknown masses.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Hooke's Law
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5)


Autor(i) Clark Andersen
Škola / Organizácia Orion Junior High School
Dátum odoslania 2.12.2018
Dátum aktualizácie 2.12.2018