Finding and Using Unit Rates A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Finding and Using Unit Rates
Popis • Students will calculate unit rates from rates. • Students will learn to compare two rates by first finding the unit rate of each and then determining which unit rate is larger (or smaller).
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová comparing unit rates, unit rates
Simulácia Jednotky (HTML5)


Autor(i) Karina K. R. Hensberry
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 7.9.2018
Dátum aktualizácie 7.9.2018