What is Equality A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov What is Equality
Popis This activity leads students through an exploration of the concept of equality. The exploration uses progressively formal representations for this algebraic concept.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Algebraic Reasoning, Equality, Negative, Positive, Progressive Formalization
Simulácia Skúmanie rovnosti (HTML5)


Autor(i) David Wood
Kontaktný email dwwood3@gmail.com
Škola / Organizácia Centaurus High School - Boulder Valley School District
Dátum odoslania 20.8.2018
Dátum aktualizácie 20.8.2018