Introduction to Inequalities A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zipNázov Introduction to Inequalities
Popis Students will be able to 1. Read inequalities from left to right. 2. Write inequalities given a phrase with the variable always being written on the left side. 3. Graph one variable inequalities on a number line. 4. Identify whether or not a value is a solution of a one-variable inequality.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová equations, inequalities
Simulácia Skúmanie rovnosti (HTML5)


Autor(i) Marleene Buttice
Kontaktný email marleene.buttice@bvsd.org
Škola / Organizácia Peak to Peak Charter School
Dátum odoslania 25.7.2018
Dátum aktualizácie 25.7.2018