Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Rectangles (area and perimeter)
Popis Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
Predmet Matematika
Úroveň K-5
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová area, perimeter
Simulácia Staviteľ plochy (HTML5)


Autor(i) Conor Doyle
Kontaktný email conornicdoyle@gmail.com
Škola / Organizácia Hunter Childhood STEM
Dátum odoslania 10.4.2018
Dátum aktualizácie 10.4.2018