How Does the Earth's Climate Change?


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov How Does the Earth's Climate Change?
Popis Explore why the climate is changing by discovering how greenhouse gases effect the Earth's temperature.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová carbon dioxide, climate change, global warming, greenhouse effect, greenhouse gasses
Simulácia Skleníkový efekt, Skupenstvo látky. základný kurz


Autor(i) Katie Calder
Škola / Organizácia NYC DOE
Dátum odoslania 10.4.2018
Dátum aktualizácie 10.4.2018