Virtual Lab - Circuit Basics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Virtual Lab - Circuit Basics
Popis Students start with basic circuit concepts: building a simple circuit, recording the current and testing the equation V=IR. Then they start building series and parallel circuits, and develop the rules for current and potential difference for each type. On an inquiry scale of 1-4, I'd put this at a 1 or 2: the instructions are fairly detailed and specific, because there are particular concepts that I wanted the students to come across as they work.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Circuits, Current, DC, Electricity, Parallel, Resistance, Series, Voltage
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5)


Autor(i) Jeremy smith
Škola / Organizácia Hereford High School
Dátum odoslania 1.3.2018
Dátum aktualizácie 1.3.2018