Dynamics (Gr11) Unit End Exploration


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Dynamics (Gr11) Unit End Exploration
Popis I wanted my grade 11 students to understand some key concepts for: universal gravitation, friction, and Hooke's Law (springs). So, I combined all three into one simple worksheet looking at three different simulations with an iPad cart we have. I have used it at the end of the unit when we have begun to do review for a test.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová friction, gravitation, gravity, hooke's, spring, springs
Simulácia Sila a pohyb: základy (HTML5), Laboratórium gravitačnej sily (HTML5), Hookov zákon (HTML5)


Autor(i) John Mohr
Škola / Organizácia Surrey School District - Lord Tweedsmuir Secondary School
Dátum odoslania 8.11.2017
Dátum aktualizácie 8.11.2017