Introductions to Solutions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introductions to Solutions
Popis This activity provides a general introduction to solutions. Specifically, it compares and contrasts the behavior of molecular compounds and chemical salts in water. Asks students to provide evidence to classify molecular compounds and chemical salts as either as electrolytes or non electrolytes. Students demonstrate their understanding of the behavior of chemical salts and molecular compounds in water by drawing particle diagrams that represent these types of aqueous solutions. Finally, students will propose an explanation of the behavior of the conductivity tester in the salt and sugar solutions. This activity links to a number of different concepts such as intermolecular forces and chemical bonding.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Solute, electrolyte, non electrolyte, solution, solvent
Simulácia Roztoky cukru a soli: Makro


Autor(i) Sarah English
Škola / Organizácia Sweet Home High School
Dátum odoslania 9.3.2017
Dátum aktualizácie 9.3.2017