Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule
Popis This is meant to be a first exposure to circuits. This lab is designed to cut off misconceptions about current from the beginning. Students evaluate a complex circuit to find Kirchhoff's junction rule.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Current, Kirchhoff
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Patricia Martinez
Škola / Organizácia Greeley Central High
Dátum odoslania 3.3.2017
Dátum aktualizácie 3.3.2017