Refraction and Snell's Law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Refraction and Snell's Law
Popis This will get students to collect incident and refractive angles process them and then convert into a single line graph. This is then used to determine refractive index from the gradient and compare to a known value.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Refraction; Snell's Law; Graphing; gradient; refractive index
Simulácia Lom svetla


Autor(i) Simon Lees
Škola / Organizácia St Hildas
Dátum odoslania 2.3.2017
Dátum aktualizácie 2.3.2017