Energy Forms and Changes Lab!


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Forms and Changes Lab!
Popis Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Energy Forms and Changes simulator.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová heat, law of conservation of energy, light, mechanical, receiver, sound, source, transfer
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Jamie Schoenberger
Škola / Organizácia Windermere Preparatory School
Dátum odoslania 31.5.2016
Dátum aktualizácie 31.5.2016