Student Guide for PhET - pH Scale in html5


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Student Guide for PhET - pH Scale in html5
Popis Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acid, base, h+ -oh, ph, poh
Simulácia pH škála (HTML5)


Autor(i) Brian Libby
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 29.4.2016
Dátum aktualizácie 29.4.2016