Trig Tour - Seeing Patterns in a Unit Circle A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Trig Tour - Seeing Patterns in a Unit Circle
Popis This lesson is designed to support students as they learn how the unit circle was created. Students will also learn how to use special right triangles to find values of sine and cosine.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Cosine, Sine, Tangent, Trigonometry, Unit Circle
Simulácia Trigonometria (HTML5)


Autor(i) Susan Miller
Kontaktný email susan.miller@colorado.edu
Škola / Organizácia University of Colorado
Dátum odoslania 15.3.2016
Dátum aktualizácie 26.6.2017