Kinetic Theory of Gases Lecture Demo


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Kinetic Theory of Gases Lecture Demo
Popis This is a whole class lecture demo designed to help students transition from the macroscopic understanding of the gas law to a qualitative microscopic viewpoint. Common misconceptions are invoked and discussed. Frequent chances are given for student predictions. No mathematics or equations are used. The exercise takes about 30 minutes.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas, pressure, temperature, volume
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Bob Schaefer
Škola / Organizácia Coram Deo Academy
Dátum odoslania 25.2.2016
Dátum aktualizácie 25.2.2016