States of Matter Modeling


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter Modeling
Popis Students share their current models about how particles move in states of matter. Then they interact with the simulation, and alter their models.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas, liquid, matter, models, of, solid, states
Simulácia Skupenstvo látky. základný kurz


Autor(i) Chuck Faber
Škola / Organizácia Pine Hollow Middle School
Dátum odoslania 21.2.2016
Dátum aktualizácie 21.2.2016