Wave Investigation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Investigation
Popis Students explore ways to describe waves using the terms frequency, amplitude, and wavelength. Students design short experiments to find the effect of frequency, and amplitude on wavelength. Students use the terms frequency, amplitude, and wavelength to describe a time they have experienced waves in real life.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, exploring, frequency, wavelength, waves
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5), Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Chuck Faber
Škola / Organizácia Pine Hollow Middle School
Dátum odoslania 21.2.2016
Dátum aktualizácie 21.2.2016