Light and Atoms


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Light and Atoms
Popis This activity is designed as a guided inquiry lab in which students investigate the effects of solution concentration, path length, and solution color on absorption. Students determine the optimum wavelength to use for detection given solutions based on color. They also look at the relationship between transmittance and absorbance and utilize graphical analysis of data collected to investigate relationships.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Iné, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová absorptivity, beer's law, light, solution concentration
Simulácia Lambertov-Beerov zákon (HTML5), Lambertov-Beerov zákon


Autor(i) Lyric Portwood
Škola / Organizácia South Paulding High School
Dátum odoslania 3.1.2016
Dátum aktualizácie 3.1.2016