Wave Basics for Middle Schoolers


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Basics for Middle Schoolers
Popis This activity introduces middle schoolers to the three basic measurements of a wave: wavelength, frequency, and amplitude. Students manipulate the activity to find their own definitions.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Amplitude, Frequency, Middle School, Wavelength, Waves
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Megan Elmore
Škola / Organizácia Glenn Westlake Middle School
Dátum odoslania 12.11.2015
Dátum aktualizácie 12.11.2015