Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hombre móvil. MRU y MRUA.
Popis Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
Simulácia Chodec


Autor(i) Amaya Garcia-Barahona
Škola / Organizácia IES Satafi
Dátum odoslania 30.9.2015
Dátum aktualizácie 30.9.2015