Measuring waves using wave on a string model


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Measuring waves using wave on a string model
Popis
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Wavelength, amplitude, wave speed
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Richard Knights
Škola / Organizácia Aloha College Marbella
Dátum odoslania 13.9.2015
Dátum aktualizácie 13.9.2015