Maze Game- A Velocity & Acceleration Comparison A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Maze Game- A Velocity & Acceleration Comparison
Popis This activity is designed for the AP Physics 1 course. Students performing this activity have read through "The Physics Tutorial: Kinematics" lesson from physicsclassroom.com. However, no classroom discussions or lessons will occur before this inquiry activity. This activity allows them to physically and verbally compare velocity vector diagrams to acceleration vector diagrams and identifies misconceptions students may have before we enter into classroom discussion.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová acceleration, accleration vector, vector diagrams, velocity
Simulácia Hra labyrint


Autor(i) Ashley Webb
Škola / Organizácia DeSoto Central High School
Dátum odoslania 7.7.2015
Dátum aktualizácie 7.7.2015