Inquiry Activity: Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Inquiry Activity: Waves
Popis This is an introductory middle school activity to be used with both "Wave on a String" and "Sound." Reinforced concepts: longitudinal, transverse, mechanical, electromagnetic waves. Introduced concepts: amplitude, frequency.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, frequency, longitudinal, mechanical, transverse, waves
Simulácia Zvukové vlny, Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Christina Zaccagnino
Škola / Organizácia St. Bernadette School
Dátum odoslania 12.6.2015
Dátum aktualizácie 12.6.2015