Wave on a String Independent Student Learning Guide


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave on a String Independent Student Learning Guide
Popis Emphasis on amplitude not affecting wavelength or frequency. Emphasis on frequency and wavelength being inversely related.
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová amplitude, frequency., wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov


Autor(i) Valerie Chapple
Škola / Organizácia Lansing High School
Dátum odoslania 9.1.2015
Dátum aktualizácie 9.1.2015