States of Matter Lecture Demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter Lecture Demonstration
Popis This Interactive Lecture Demonstration has the following goals. Students will be able to: (1) Identify the familiar states of matter using atomic and molecular pictures; (2) Interpret the unusual properties of water using atomic and molecular pictures; (3) Predict how varying the temperature changes the behavior of the atoms or molecules.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Demonštrácia
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová States of matter, density, evaporation, phases and phase changes, physical change, temperature
Simulácia Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz


Autor(i) Robert Parson, Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 4.11.2014
Dátum aktualizácie 28.12.2016